Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

10 tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/03/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1300/QĐ-BYT về Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 gồm:

- Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe: 14 điểm

- Nhân lực y tế: 10 điểm

- Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã: 12 điểm

- Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác: 9 điểm

- Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AID, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: 19 điểm

- Khám bệnh, chữa bệnh, phụ hồi chức năng và y học cổ truyền: 12 điểm

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: 6 điểm

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 11 điểm

- Truyền thông - Giáo dục sức khỏe: 3 điểm

- Ứng dụng công nghệ thông tin: 4 điểm

Quyết định 1300/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Văn Bình tổng hợp

Các tin khác