Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Dự thảo Luật đất đai

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải tài liệu:

- Dự thảo Luật Đất đai

- Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

- Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

- Kế hoạch của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

Các tin khác