Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Lộ trình áp dụng Quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2021/BKHCN).

 Theo đó, lộ trình áp dụng QCVN 2:2021/BKHCN như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày 01/8/2021.

Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy sản xuất trong nước, nhập khẩu đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 và lưu thông trước ngày 01/01/2024 thì:

Được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31/12/2024.

Thông tư 04/2021/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2021, Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014.

VB

Các tin khác