Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

05 Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 01/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 01-10/01/2021:

 

1. 04 trường hợp NLĐ được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 05 năm

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, NLĐ thuộc các trường hợp sau có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

(1) NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

(2) NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

(3) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

(4) NLĐ có tổng thời gian làm nghề, công việc thuộc điểm (1) và thời gian làm việc ở vùng thuộc điểm (2) từ đủ 15 năm trở lên.

2. Sửa quy định về hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định về hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP như sau:

- Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020;

- Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025;

Nghị định 146/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

3. Lộ trình tăng số lượng người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở KCB

Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) có hiệu lực từ 01/01/2021.

Theo đó, quy định tăng số lượng người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở KCB theo lộ trình sau:

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2026, các bệnh viện từ hạng II trở lên phải bảo đảm số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ:

+ Ít nhất 01 người cho mỗi 150 giường bệnh nội trú;

+ Ít nhất 1,5 người cho mỗi 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ BHYT trong một ngày.

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2031, các cơ sở KCB phải bảo đảm số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ:

+ Ít nhất 01 người cho mỗi 100 giường bệnh nội trú;

+ Ít nhất 02 người cho mỗi 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ BHYT trong một ngày.

4. Điều kiện an toàn về PCCC với khu dân cư

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi có hiệu lực từ ngày 10/01/2021.

Theo đó, quy định khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy (PCCC) và chữa cháy sau đây:

- Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

5. Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa quy định về đơn vị có lợi ích công chúng trong hoạt động kiểm toán tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Văn Bình

 

Các tin khác