Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

ĐẠI BIỂU HĐND KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Xếp theo A,B,C)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

1

 

Họ và tên: Đặng Văn Bình

Quê quán:  Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

2

 

Họ và tên: Ngô Lê Duy 

Quê quán:  Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

3

 

Họ và tên: Trần Hữu Dực

Quê quán:  Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Pháp chế  

4

 

Họ và tên: Phạm Trung Đông

Quê quán:  Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

5

 

 

Họ và tên: Lê Thị Minh Hải

Quê quán:  Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

6

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Quê quán:  Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Ninh

7

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu

Quê quán:  Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Xuân

8

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hiền

Quê quán:  Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: UVTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hàm Ninh

9

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoan

Quê quán:  Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó BTĐU, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh

10

 

Họ và tên: Lê Ngọc Huân

Quê quán:  Lương Ninh, Quảng
Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

11

 

 

Họ và tên: Lê Ngọc Huân

Quê quán:  Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân huyện

12

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

Quê quán:  Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND xã Hiền Ninh

13

Họ và tên: Lê Chí Huy

Quê quán:  Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện Quảng Ninh

14

 

 

Họ và tên: Lê Văn Khởi

Quê quán:  Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

15

 

 

Họ và tên: Hoàng Minh Lễ

Quê quán:  Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác:, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Ninh

16

 

Họ và tên: Nguyễn Minh

Quê quán:  Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Ninh

17

 

Họ và tên: Phan Thị Mơ

Quê quán:  Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Ninh

18

 

 

Họ và tên: Hoàng Giang Nam

Quê quán: Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: UVBTV Huyện ủy, Thượng tá, Trưởng Công an huyện

19

 

 

Họ và tên: Hoàng Hoài Nam

Quê quán:  Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Quán Hàu

20

 

Họ và tên: Lê Ngọc Nhân

Quê quán:  Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Thượng tá, PBT Đảng ủy, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

21

 

 

Họ và tên: Trần Quyết Thắng

Quê quán:  Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy xã Duy Ninh

22

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thế

Quê quán:  Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Ninh

23

 

 

Họ và tên: Hoàng Xuân Thiết

Quê quán:  Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

24

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thụ

Quê quán:  Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

25

 

 

 Họ và tên: Lê Thị Mỹ Thúy

Quê quán:  Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

26

Họ và tên: Nguyễn Thị Thương

Quê quán:  Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Công chức Văn phòng - Thống kê xã Vĩnh Ninh

27

 

 

Họ và tên: Lê Thế Triển

Quê quán:  Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Ninh

28

Họ và tên: Hồ Văn Trình

Quê quán:  Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trường Sơn

29

 

 

Họ và tên: Trương Ngọc Vũ

Quê quán:  An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Ninh

30

 

Họ và tên: Hoàng Văn Vương

Quê quán:  Gia Ninh, Quảng Ninh,
Quảng Bình

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội