Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Danh sách cán bộ Liên đoàn lao động huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Điện thoại

1

Lê Thị Mỹ Thúy

HUV, CT LĐLĐ huyện

thuyqn1971@gmail.com

0918854377

2

Nguyễn Quang Ninh

PCT LĐLĐ huyện

ninhhdqn@gmail.com

0905323998

3

Lê Hồng Quảng

UVBTV  LĐLĐ huyện

hongquangldld@gmail.com

0975808075

4

Nguyễn Thị Việt Hà

Chuyên viên LĐLĐ huyện

viethapn@gmail.com

0979055981