Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỊ TRẤN QUÁN HÀU

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Hoàng Hoài Nam

Bí thư ĐU-Chủ tịch HĐND

2

Lê Bá Tr­ưng

Chủ tịch UBND

3

Đoàn Văn La

Chủ tịch UBMTTQ

4

Bùi Thị Thu Thắm

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phùng Văn Nhiên

Phó Chủ tịch UBND

6

Đoàn Thị Kim Trang

Phó Bí thư ĐU

7

Hoàng Thị Tư­ờng Vy

Chủ tịch HPN

8

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch HCCB

9

Hoàng Tý

Chủ tịch HND

10

Phạm Ghi Nhớ

CHT Quân sự

11

Đỗ Thị Thu H­ường

Tư­ pháp-Hộ tịch

12

Phạm Văn Hoàng

Văn hóa-Thống kê

13

Nguyễn Mậu Thiện

Văn hóa-Thống kê

14

Lê Thị Vân

Kế toán - Ngân sách

15

Vi Thị Hư­ơng

Văn hoá-Xã hội

16

Hà Công Hiển

Văn hoá-Xã hội (LĐTBXH)

17

Trần Thị Trang

Địa chính-NN-XD-MT

18

Hoàng Xuân Lư­ơng

Xây dựng – Môi trường

19

Lê Thị Thanh Nhàn

Tư pháp – Hộ tịch