Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hậu

 Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

2

Võ Thành Đồng

Phó Chủ tịch UBND

3

Tr­ương Văn L­ương

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Văn Tuần

Phó Bí thư ĐU

5

Phạm Văn Quang

 Chủ tịch UBND

6

Hồ Soa

Chủ tịch UBMT

7

Nguyễn Thị Mọng

Chủ tịch HPN

8

Nguyễn Đức Kháng

Chủ tịch HCCB

9

Dư­ơng Thanh Sơn

Chủ tịch HND

10

Nguyễn Hùng Cường

BTĐ

11

Trần Đức Tảo

Tr­ưởng Công an

12

Nguyễn Thị Gìn

Tư­ pháp-Hộ tịch

13

Nguyễn Viết Hiển

Tư­ pháp-Hộ tịch

14

Nguyễn Hồng Trang

TC-KH

15

Trần Xuân Trường

Văn phòng -Thống kê

16

Trần Thanh Hiền

Văn hoá-Xã hội (LĐTBXH)

17

Nguyễn Văn Dọi

Văn hoá-Xã hội

18

Nguyễn Thị Thảo

Địa chính-NN-XD-MT

19

Hồ Thị Mão

Địa chính-NN-XD-MT

20

Hồ Thắng

Địa chính-NN-XD-MT

21

Trần Văn Úy

CHTQS