Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ HÀM NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Đức Nhiên

Phó Bí thư TT Đảng ủy

3

Nguyễn Xuân Hiền

Phó Chủ tịch HĐND xã

4

Hà Xuân Tập

Chủ tịch UBND xã

5

Hà Xuân Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

6

Nguyễn Minh Hiệu

Chủ tịch UB MTTQ xã

7

Võ Văn Đức

Bí thư Đoàn TN

8

Võ Thị Tiểu Phương

Chủ tịch Hội Phụ nữ

9

Nguyễn Giang Nam

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Hà Công Sỹ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

11

Võ Hữu Cương

Trưởng Công an

12

Nguyễn Văn Phương

Chỉ huy trưởng QS

13

Hà Xuân Thành

VP ĐU; HĐND; UBND

14

Trần Thị Tiểu Phương

Văn hóa - xã hội

15

Nguyễn Văn Hưng

Xây dựng - Môi trường

16

Trần Thị Luận

Địa chính - Nông nghiệp

17

Nguyễn Thị Thiết

Tài chính - Kế toán

18

Nguyễn Công Diễn

Tư pháp - Hộ tịch

19

Phạm Thị Thuý

Tư pháp - Hộ tịch

20

Hà Công Chính

VP ĐU; HĐND; UBND

21

Lê Thị Phương Nha

VP ĐU; HĐND; UBND