Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ VĨNH NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hà Châu

Bí thư đảng ủy

2

Hà Văn Chút

Chủ tịch UBND xã

3

Bùi Xuân Thao

Phó bí thư đảng ủy

4

Đỗ Minh Chiến

Phó chủ tịch HĐND

5

Đỗ Mười

Phó chủ tịch UBND

6

Đỗ Văn Đấu

Chủ tịch UBMTQVN xã

7

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch hội nông dân

8

Hà Thị Hiền

Chủ tịch hội LHPN

9

Mai Anh Tuấn

Chủ tịch hội CCB

10

Nguyễn Thị Thương

Bí thư đoàn thanh niên

11

Trần Văn Tường

Trưởng công an xã

12

Hoàng Văn Tỉnh

Chỉ huy trưởng quân sự

13

Hoàng Thị H Liễu

Công chức TC – KT

14

Lê Thế Cảnh

Côngchức TP – HT

15

Lê Văn Thí

Công chức TP – HT

16

Đỗ Thị Kiều Anh

Công chức VH – XH

17

Mai Bá Phúc

Công chức VH – XH

18

Nguyễn Thị Lệ

Công chức VP - TK

19

Nguyễn Đức Phùng

Công chức VP - TK

20

Lê Thị Lệ Hà

Công chức ĐC – XD – NN - MT

21

Nguyễn Trường Cương

Công chức ĐC – XD – NN - MT