Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ TÂN NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại 

1

Nguyễn Quang Tuyển

Bí thư Đảng ủy

0918897188

2

Nguyễn Văn Hoan

Phó bí thư Đảng ủy

0812378777

3

Lê Đình Nhuận

Chủ tịch HĐND

09758344163

4

Nguyễn Văn Huỳnh

Phó CT HĐND

0385422437

5

Trần Đại Thọ

Chủ tịch UBND

0987366959

6

Nguyễn Đức Thụ

Phó CT UBND

0978498401

7

Phan Hữu Đạt

Chủ tịch UBMTTQ

0974109975

8

Nguyễn Văn Đoài

CHT Quân sự

0975715946

9

Lê Đình Thi

Trưởng Công an

0987410120

10

Dương Văn Hòa

Chủ tịch Hội Nông dân

0977657480

11

Phan Thị Hoa Mai

Chủ tịch Hội LHPN

0983241969

12

Nguyễn Duy Hợi

Bí thư đoàn

0941376333

13

Nguyễn Đại Sơn

Chủ tịch Hội CCB

0383284230

14

Nguyễn Thị Ái Thanh

VP UBND xã

0916791669

15

Lê Thị Thúy Hằng

VP- TK UBND xã

0827357555

16

Nguyễn Thị Hà

Tư pháp- Hộ tịch

0376761919

17

Trương Văn Thủy

Tư pháp- Hộ tịch

0853431196

18

Nguyễn Xuân Ngọc

ĐC- XD-NN-MT

0989089837

19

Trần Thị Lệ

ĐC-XD-NN-MT

0916739022

20

Phạm Thị Trang

Kế toán NS

0911032332

21

Trần Thị Ngọc Thái

Văn Phòng Đảng ủy

0984551670

22

Nguyễn Thị Mỹ Lương

Văn hóa- xã hội

0947221209