Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
File đính kèm

- TTLT 13-2011 ngay 28-10-2011.doc

Các tin khác