Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh hội nghị UBND huyện mở rộng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 3/7, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị UBND huyện mở rộng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch TT UBND huyện và đồng chí Trần Xuân Tình, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trung Đông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí ủy viên UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

 

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Quảng Ninh cơ bản ổn định. Tổng sản lương lương thực 33.765 tấn, tăng gần 6,54% so với cùng kỳ;  triển khai sản xuất vụ hè thu 3.501 ha lúa tang 9,47%, 8 ha ngô, 69 ha lạc. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các hộ chăn nuôi tích cực tái đàn, mở rộng quy mô, nên tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 4.085 tấn, tăng 5,36%; trồng mới được 298ha rừng tập trung tăng 2,76%; sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đạt 2.987 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 731 tỷ đồng, tăng 4,63% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo; tập trung chỉ đạo các xã ra soát lại các tiêu chí nông thôn mới để tiếp tục hoàn thiện.v.v…

  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo... được triển khai thực hiện có hiệu quả; quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, như: quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ hè thu; rà soát, đầu tư nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Hải Ninh, Vĩnh Ninh và Vạn Ninh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thảo gỡ khó khăn thu hút các nhà đầu tư; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ; tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, thể dục thể thao, đảm bảo an sinh xã hội....

Minh Hằng

Các tin khác