Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Hội nghị UBMTTQVN huyện lần thứ 2

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 3/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029.Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Quang Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy;  đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Bích HUệ - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng  chí Lê Ngọc Huân  - Phó Chủ tịch TT UBND huyện.

Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung, thay thế Ủy viên ủy ban MTTQ VN huyện khóa  XVII. Ông Trần Quang Minh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy bầu bổ sung làm Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế cho ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó bí thư HU, chủ tịch UBND huyện do chuyển công tác.

6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ  quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức thăm hỏi, trao 7.729 suất quà trị giá hơn 3 tỷ 862 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; kêu gọi, kết nối các nguồn lực xây dựng  5 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí 250 triệu đồng.. Song song với đó, mặt trận các xã, thị trấn vận động Nhân dân đóng góp trên 6,7 tỷ đồng, hiến 2.578m2 đất, 48 cổng nhà  và 3.500 ngày công lao động xây dựng NTM, NTM nâng cao. Phối hợp với UBND huyện nâng cao đề án “ Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm”, đến nay toàn huyện có 22 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Mặt trận các cấp thường xuyên phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả Luật hoà giải cơ sở, trong 6 tháng đã hoà giải thành công 27/42 vụ, đạt tỷ lệ gần 64,28%.

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBMTTQ Việt Nam huyện còn tồn tại một số mặt hạn chế như việc nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, định hướng dư luận ở một số đơn vị chưa kịp thời, công tác phối hợp còn gặp nhiều hạn chế, một số phong trào phát triển chưa đồng đều...

6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban MTTQVN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Ủy ban Mặt trận TQVN huyện lần thứ 2, khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hồng Nhung

Các tin khác