Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (khóa XIX) năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng 02/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Quảng Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024 cho 72 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Xuân Thiết, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận; đồng chí Lê Ngọc Huân, PCT TT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ và Trung tâm chính trị huyện.

 

Trong 4 ngày (từ 02-05/7), các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh;Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới;

Đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại buổi khai giảng

 

Lớp học nhằm giúp học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trong tình hình mới, các biện pháp phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó, vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại địa phương./.

Minh Hằng

Các tin khác