Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm việc với Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm VH-TT&TT huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 31/10, đồng chí Lê Ngọc Huân – Phó Chủ tịch TT UBND huyện đã có buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa -Thể thao & Truyền thông huyện về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm, phòng Văn hóa – Thông tin của huyện vàTrung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin,  truyền thông. Đẩy mạnh phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh; kịp thời tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; các họat động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương dưới nhiều hình thức như: trực quan, lưu động, qua hệ thống loa truyền thanh, Tổng thông tin điện tử huyện ….

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực Văn hóa – Thể thao & Truyền thông.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:  phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – thể thao và Truyền thông phối hợp nghiên cứu tham mưu UBND huyện các văn bản thuộc lĩnh vực của ngành; tiếp tục duy trì và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn; đẩy mạnh tham mưu việc thực hiện chuyển đổi số; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát kế hoạch của tỉnh, huyện để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Rà soát lại cơ sở vật chất, có văn bản kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh…

Minh Hằng

Các tin khác