Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Với mục tiêu “Tạo chuyển biến tích cực, đổi mới trong công tác cán bộ”, đồng thời thực hiện chủ trương “Kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm”, sáng 21/3/2023, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định số 12-QĐ/HU, ngày 7/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến dự có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện và các đồng chí ký cam kết.

 

Những năm qua, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh thực hiện công khai, khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo chuyển biến tích cực, đổi mới trong công tác cán bộ, đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Sau khi được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản Quy định số 12-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ, 26 đồng chí cán bộ cốt cán là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trên cương vị chức vụ mới và mới bổ nhiệm đã tiến hành ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện các nội dung theo Quy định số 12-QĐ/HU.

Như vậy từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức 11 đợt ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với 537 lượt người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, trường học thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý và hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 

Việc ban hành quy định và tổ chức ký cam kết thực hiện, nhằm tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; đồng thời từng bước rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ng. Khang

Các tin khác