Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

UBND huyện Quảng Ninh làm việc với xã Võ Ninh về xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2023, cùng với xã Lương Ninh, xã Võ Ninh đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Để giúp xã hoàn thành các tiêu chí, chiều 17/3, Đoàn công tác UBND huyện Quảng Ninh do đồng chí Phạm Trung Đông, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Võ Ninh.

Theo báo cáo của UBND xã, từ đầu năm 2023 đến này, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã phát triển ổn đinh. Toàn xã sản xuất được hơn 275 ha lúa đông xuân, 128,5 ha rau màu thực phẩm các loại; chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì về chất lượng và tổng đàn; nuôi trồng và khai thác thủy sản được chú trọng với diện tích 173,5 ha; thu ngân sách trên địa bàn hơn 1,8 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

 

Về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, rà soát các tiêu chí theo Quyết định số 2379 /QĐ-UBND ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, hiện nay, Võ Ninh có 11 tiêu chí đã đạt, 8 tiêu chí còn lại chưa đạt vì có 15 tiêu chí thành phần trong 8 tiêu chí này chưa hoàn thành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã phát biểu ý kiến, tập trung phân tích những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí thành phần chưa đạt, đồng thời bàn bạc phương án tháo gỡ khó khăn, kiến nghị đề xuất một số giải pháp giúp xã Võ Ninh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Trung Đông đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xã Võ Ninh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Võ Ninh tiếp tục phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng để tập trung phát triển kinh tế xã hội, chú trong phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế giáo dục, đảm bảo quốc phòng an ninh. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng chí yêu cầu xã tiếp tục rà soát kỹ các tiêu chí thành phần chưa đạt, xây dựng kế hoạch, giải pháp và phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí. Các phòng ban chuyên môn, đơn vị liên quan cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn, giúp đỡ xã tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Ng. Khang

Các tin khác