Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Hội nghị UBND huyện Quảng Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/6, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Trung Đông, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Minh Hải, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Chí Huy, UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí ủy viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan…

6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Quảng Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Diện tích sản xuất các loại cây trồng vụ Đông-Xuân đạt 6.894 ha; tổng sản lượng lương thực đạt 30.267 tấn. Triển khai sản xuất vụ hè-thu với diện tích 4.023 ha, trong đó, lúa gieo cấy 3.320 ha, lúa tái sinh 180 ha... Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn đinh, tổng đàn lợn tăng 2,73%, đàn gia cầm tăng 5,88%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 3.718 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 2.652 tấn. Toàn huyện trồng mới 334 ha rừng tập trung, tăng 22,6%; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 25.300m3. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 569 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn 328,6 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán tỉnh giao. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được chú trọng, đến nay tổng số tiêu chí của 14 xã là 252 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 18 tiêu chí; huyện có 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh và 1 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh; công tác giải quyết việc làm cho lao động được chú trọng, chương trình an sinh xã hội ngày càng được quan tâm thực hiện.v.v…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo... được triển khai thực hiện có hiệu quả; quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chỉ tiêu đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Minh Hằng

 

Các tin khác