Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ VÕ NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Minh

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Duy Tiễn

Chủ tịch UBND

3

Lê Thanh Hải

Phó Bí thư ĐU

4

Phạm Văn Dần

Phó Chủ tịch UBND

5

Tr­ương Thị Huyên

 Phó Chủ tịch HĐND

6

Hoàng Trung Thông

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Thanh Nghị

Chủ tịch UBMT

8

Bùi Thị Cẩm

Chủ tịch HPN

9

Đoàn Hồng Thụ

Chủ tịch HCCB

10

Phạm Xuân Thiết

Chủ tịch HND

11

Nguyễn Công Lý

Bí thư Đoàn TN

12

Lê Văn Lãm

Văn phòng

13

Nguyễn Văn Bình

T­ pháp-Hộ tịch

14

Hồ Anh Tuấn

T­ pháp-Hộ tịch

15

Hà Văn Thọ

Tài chính-Kế toán

16

Nguyễn Thùy Dương

Văn phòng-Thống kê

17

Nguyễn Thị Thanh Giang

Văn phòng Đảng ủy

18

Phạm Thị Diệu Hằng

Văn hoá-Xã hội

19

Hoàng Xuân Lương

NN-MT

20

Nguyễn Vũ Hoàng

Trưởng CA xã