Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ XUÂN NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Thích

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Tr­ường Tiến

Chủ tịch TUBND

3

Nguyễn Văn Thuần

Phó Bí thư ĐU

4

Lê Quốc C­ương

Phó Chủ tịch UBND

5

Trần Minh Nhân

Phó Chủ tịch HĐND

6

Nguyễn Tr­ờng Hiền

Chủ tịch HCCB

7

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chủ tịch UBMTTQ

8

Đỗ Đình Hải

Chủ tịch HND

9

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Chủ tịch Hội PN

10

Nguyễn Thị Lê

Bí Thư­ đoàn TN

11

Nguyễn Tr­ường Hùng

Tr­ưởng CA

12

Nguyễn Quang Bảo

CHT Quân sự

13

Trư­ơng Thị Thu Hằng

Tài chính-Kế toán

14

Trần Đình Thảo

Văn phòng-Thống kê

15

Nguyễn Thị Diện

Văn phòng-Thống kê

16

Lê Thị Sáng

Văn hóa – Xã hội

17

Trần Đình Tuất

T­ư pháp-Hộ tịch

18

Nguyễn Thị Nhị

T­ư pháp-Hộ tịch

19

Phạm Thị Vư­ơng

Đ.chính-NN-XD-MT

20

Lê Văn Thông

Đ.chính-NN-XD-MT