Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ DUY NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Đỗ Ngọc Sơn

Bí thư ĐU

2

Lê Văn Thuyết

Chủ tịch HĐND

3

Phan Mạnh Đang

Phó Chủ tịch HĐND

4

Phạm Minh Cảnh

Chủ tịch UBND

5

Lê Hữu Duật

Phó Chủ tịch  UBND

6

Hoàng Minh Thông

Phó Bí thư U

7

Lê Thị Thu Lành

Chủ tịch HPN

8

Trần Xuõn Thu

Chủ tịch HCCB

9

Lê Văn Đặng

BT Đoàn TN

10

Nguyễn Mậu Cáp

Chủ tịch UBMT

11

Nguyễn Mậu Tiễn

Chủ tịch HND

12

Phan Vũ Thắng

Trưởng CA

13

Nguyễn Mậu Tuân

CHT Quân sự

14

Phan Mậu Tuyển

Tư­ pháp-Hộ tịch

15

Nguyễn Minh Hoàng

Tư­ pháp-Hộ tịch

16

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Văn hóa – Xã hội

17

Nguyễn Thị Thu Ph­ương

Văn hóa – Xã hội

18

Trần Quyết Thắng

Văn phòng - Thống kê

19

Trần Thị Tiểu Thơ

Kế toán-Ngân sách

20

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

XD-MT

21

Phan Xuân Tâm

Địa chính-XD-NN-MT