Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG NỘI VỤ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Thị Hiền

Trưởng phòng

2

Đinh Vĩnh Thắng

Chuyên viên

3

Bùi Thị Thanh

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Thu Hảo

Chuyên viên

6

Dương Văn Tuấn

Chuyên viên