Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG NN&PTNT

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Xuân Kỷ

Trưởng phòng

Trần Ngọc Khánh

Phó Trưởng Phòng

3

Trần Đức Thuận

Phó Trưởng Phòng

4

 Nguyễn Xuân Thủy

Chuyên viên

5

 Hoàng Thị Kim Hoa

Chuyên viên

6

 Bùi Văn Khân

Chuyên viên

7

 Trần Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

8

Phan Thị Thùy Nhung

Chuyên viên

9

Lê Thế Hoàng Vũ

Chuyên viên