Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN THANH TRA

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Mạnh Hà

Chánh Thanh tra

2

Nguyễn Hữu Dần

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Nhật

Phó Chánh Thanh tra

3

Lê Văn Ấu

Chuyên viên

4

Võ Phú Lộc

Chuyên viên