Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Công Triều

Trưởng phòng

2

Trần Thị Phước

Phó phòng

3

Lê Thanh Cường

Phó phòng

4

Nguyễn Thị Ngân

Kế toán

5

Nguyễn Thị Ánh Minh

Chuyên viên

6

Lê Thị Hoài Lê

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

8

Hoàng Thị Thủy

Chuyên viên