Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Khởi

Trưởng phòng

2

Lê Hữu Kiển

Phó phòng

3

Lê Thanh Cường

Phó phòng

4

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

5

Dương Phước Thông

Chuyên viên

6

Đỗ Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên