Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

2

Phan Thị Hồng Hải

Phó Văn phòng

3

Trần Xuân Dũng

Phó Văn phòng

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CV Tổng hợp

5

Bùi Minh Tuấn

CV Tổng hợp

6

Trần Thị Ngân

CV Tổng hợp

7

Ngô Văn Bình

CV Tổng hợp

8

 Lê Văn Nhất

CV Tổng hợp 

9

Võ Thị Kim Liên

Văn thư

9

Lê Trung Hiếu

Lái xe

10

Võ Sỹ Cường

Lái xe

11

Nguyễn Thị Hồng Nữ

NV phục vụ

12

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Kế toán

13

Nguyễn Thị Thanh Nhuần

NV phục vụ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

16

Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Nhân viên