Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Xã Trường Sơn sản xuất lạc nâng cao hiệu quả kinh tế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều năm qua, nông dân xã Trường Sơn đã chọn lạc là cây trồng chủ lực nhằm tăng thu nhập cho các gia đình.

Vụ Đông xuân năm 2023-2024, xã Trường Sơn sản xuất 120 ha lạc đỏ (L14) tập trung chủ yếu ở các thôn Long Sơn, Liên Xuân, Hồng Sơn, Tân Sơn, bản khe cát, Hôi Rấy, nước đắng… Được sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông huyện cùng với sự cần cù, tích cực chăm bón của bà con nên cây lạc phát triển tốt, quả sai, năng suất thu hoạch đạt 26 tạ/ha, sản lượng 312 tấn, cao hơn so với năm trước 48 tấn. Ở một số bản người dân trồng xen canh cây lạc với các loại cây khác như: ngô, sắn… để nhân đôi nguồn lợi trên cùng một diện tích. Hiện nay, bà con Nhân dân xã Trường Sơn đã thu hoạch xong lạc vụ Đông Xuân, và đang chuẩn bị các loại vật tư, giống cây trồng để xuống đồng sản xuất vụ Hè thu năm 2024

Việc sản xuất lạc trên địa bàn xã Trường Sơn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn làm thay đổi cơ bản nhận thức của nhân dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sao cho phù hợp, khai thác hết được tiềm năng thế mạnh về đất đai tại địa phương để sản xuất đạt hiệu quả cao nhất, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

                       Minh Hằng

 

Các tin khác