Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Dấu ấn qua 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thôn Tân Định, xã Hải Ninh có 416 hộ với 1.420 nhân khẩu; nghề nghiệp chủ yếu là đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, ngành nghề dịch vụ... Người dân trong thôn luôn cần cù trong lao động sản xuất, phát huy tốt tình làng, nghĩa xóm cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQVN trong lịch sử dân tộc và vai trò trong giai đoạn hiện nay. Qua 20 năm, Ban công tác Mặt trạn thôn đã phối hợp tổ chức 65 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức treo 45 khẩu hiệu, pa nô, áp phích; tổ chức được 55 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường có 3.025 người tham gia, xử lý số lượng gần hàng chục tấn rác thải, tổ chức trồng 4.500 cây dương liễu tại khu vực đường ven biển...

 

Thông qua Ngày hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực, nhiều phong trào thi đua mang tính nhân văn sâu sắc được phát động như phong trào “Ông bà cha mẹ mẩu mực, con cháu hiểu thảo”, “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa”, “Khuyến học, khuyến tài” được người dân trong khu dân cư hưởng ứng; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng lên qua hằng năm. Năm 2022 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%, Thôn Tân Định nhiều năm liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Các hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được Ban công tác Mặt trận quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong dịp tổ chức ngày Hội, Ban công tác Mặt trận tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân tặng hơn 100 phần quà trị giá hơn 30.000.000đ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Phối hợp hỗ trợ xây dựng 6 nhà đại đoàn kết trị giá 480 triệu đồng. Đặc biệt trong trận lũ kép lịch sử tháng 10/ 2020, Ban công tác Mặt trận đã vận động người dân trong thôn đưa thuyền để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong lũ. Vận động ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 và ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam chống dịch với số tiền gần 100 triệu đồng.

 

Thông qua tổ chức ngày hội, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò chủ thể của Nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như sự phát triển của địa phương.  Nhân dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.  Qua 20 năm, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động Nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng, 1.357 ngày công, vận động 53 hộ dân hiến đất, tường rào, cây cối làm kè chống xói lỡ, làm đường giao thông nông thôn…  đầu tư xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa trị giá 4,9 tỷ đồng.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ giàu hộ khá tăng, hộ nghèo giảm qua hàng năm. Nếu như năm 2003, số hộ nghèo toàn thôn chiếm 26%, cận nghèo chiếm 18%; thì đến năm 2023 hộ nghèo giảm còn 3,6%, cận nghèo còn 1,5%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu dân cư được giữ vững. Năm 2021, Khu dân cư Tân Định được UBND huyện công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Tam – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Định chia sẻ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để Ban công tác Mặt trận thôn tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó nhằm biểu dướng, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiến tiến. Qua 20 năm, đã có 45 tập thể, 61 cá nhân được Mặt trận, Chính quyền các cấp khen thưởng, qua đó tạo động lực lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư”.

Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBMTTQVN các cấp, Ban công tác Mặt trận thôn Tân Định tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để Ngày hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là Ngày hội của toàn dân; góp phần xây dựng, cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết, lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

Hồng Nhung

Các tin khác