Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các ngành liên quan và sự nỗ lực hoạt động của các đại biểu, HĐND huyện Quảng Ninh đã nâng cao chất lượng trong từng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nhìn lại hoạt động trong thời gian qua, HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; nhiều Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội được ban hành sát với ý Đảng, hợp với lòng dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết “Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, những năm qua, HĐND huyện Quảng Ninh đã nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND; đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và cơ quan có liên quan. Các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chủ trì làm việc với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, các ngành liên quan và đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp, đảm bảo cho kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp”.

 

Từ đầu năm 2023 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua một số nội dung do UBND huyện trình theo luật định. Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND huyện đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

HĐND huyện đã thực hiện chức năng giám sát các phòng, ban, đợ vị, các ngành liên quan về giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp và kết luận của chủ tịch HĐND huyện tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện. Ban Pháp chế đã giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Ban Kinh tế-Xã hội giám sát về công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. Cùng với việc tổ chức các Đoàn giám sát chuyên đề, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thi hành pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao của công dân vv…Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND huyện thực hiện đúng quy định và đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng trong thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và những vấn đề nổi lên trên địa bàn được cử tri và Nhân dân quan tâm. Công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Việc giám sát theo từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể có hiệu quả tác động kịp thời đến các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực thi pháp luật và ổn định đời sống Nhân dân.

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm, đây cũng là dịp để đại biểu HĐND huyện thực hiện nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Theo đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMT TQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở và đã tổng hợp được 46 ý kiến, kiến nghị của cư tri, đã gửi UBND huyện và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật

Có thể nói, nhờ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động nên thời gian qua, HĐND huyện Quảng Ninh đã phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn, góp phần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thời gian tới, HĐND huyện Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng của Nhân dân địa phương; là cầu nối giữa dân với Đảng.

Ng. Khang    

Các tin khác