Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 1/6/1990, Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) đã có Quyết định số 190/QĐ-HĐBT chia tách huyện Lệ Ninh thành hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.  Trong bộn bề khó khăn của ngày tái lập, xác định nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ từ huyện đến tận thôn, bản là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh đã chọn câu khẩu hiệu “Đoàn kết-Đổi mới-Tiến lên” làm phương châm hành động, xây dựng 8 cốt vật chất “Đồng-Đồi-Điện-Đường-Xưởng-Trường-Trạm-Chợ” gắn với xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, với 8 cốt chính trị “Huyện-Xã-Thôn-Chi bộ-Hộ-Hợp-Hội-Đoàn” tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện nhà ổn định và phát triển.

 

Sau 33 năm kiến thiết, xây dựng, Quảng Ninh hôm nay có nhiều khởi sắc: chính trị ổn định, kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được cũng cố giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Từ một huyện nghèo còn nhiều khó khăn, đến nay, Quảng Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên và năng lực quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân có sự đổi mới, chất lượng và hiệu quả hơn. Trải qua 25 kỳ đại hội, đến nay Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 23 đảng bộ và 20 chi bộ cơ sở, với 7.612 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 12-QĐ/HU, ngày 7/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

 

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được huyện tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND huyện chú trọng chỉ đạo thực hiện đề án cải tạo bộ giống mới có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được huyện và các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, bước đầu hình thành những vùng chăn nuôi, nuôi trông thủy sản tập trung, vùng chuyên canh cây lúa, ngô, rau màu và các loại cây thực phẩm khác.


 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện Quảng Ninh cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng khá. Giá trị nông, lâm, thủy sản tăng 3,66% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực tăng 4,71%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,55%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,61% so với cùng kỳ. Các công trình kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư; công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tích cực tham gia hưởng ứng của người dân. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Quảng Ninh có 12/14 xã về đích nông thôn mới; tổng số tiêu chí của 14 xã là 231 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí; tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 140 tiêu chí, trung bình 10 tiêu chí/xã. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, toàn huyện có 25 sản phẩm thế mạnh thuộc 4 nhóm có khả năng tham gia chương trình OCOP, trong đó, đã có 14 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Nét nổi bật trong bức tranh phát triển kinh tế huyện nhà trong hơn 3 thập kỷ qua là cùng với việc duy trì ổn định giá trị sản xuất nông-lâm-ngư-nghiệp, huyện đã xây dựng, duy trình hoạt động các cụm công nghiệp, cụm làng nghề cùng với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, may mặc, kinh doanh dịch vụ tổng hợp vv…, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động với mức thu nhập ổn định, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.000 tỷ đồng/năm và trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 600 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước.

 

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được quan tâm. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về mạng lưới trường lớp, số lượng và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm và có nhiều tiến bộ; mạng lưới y tế từ huyện đến tận thôn, bản, tổ dân phố được đầu tư xây dựng cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì; quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và Tỉnh, cán bộ và Nhân dân huyện Quảng Ninh đã từng bước vươn lên, vượt qua khó khăn của những ngày đầu tái lập, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh. Ghi nhận những thành tựu đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều danh hiệu cao qúy khác...

Phát huy truyền thống quê hương Quảng Ninh anh hùng và những kết quả đạt được trong 33 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh vững mạnh, hòa nhịp cùng tỉnh Quảng Bình và cả nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ng. Khang-Đ. Hướng

Các tin khác