Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh phát huy vai trò tham gia xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Với vai trò của mình, trong những năm qua, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền.

Xác đình việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của UBMT TQ Việt Nam huyện, thời gian qua, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Ông Lê Chí Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh cho biết “Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Quy định số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; đồng thời vận động các tầng lớp Nhân dân tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước”.

Lãnh đạo UBMT TQ VN huyện tặng quà hộ đồng bào Vân Kiều

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBMT TQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã tổ chức được 368 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách về phát triển kinh tế xã hội, thu hút khoảng 14.720 lượt người tham gia. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông huyện duy trì chuyên mục “Đại đoàn kết” phát sóng hàng tháng, cùng với đó là hàng trăm tin, bài phản ánh về hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức rộng rãi của mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở các thôn, bản, tổ dân phố; phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết.

Khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết

 

UBMTTổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua đó đã phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Chính quyền các cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban thanh tra Nhân dân, Ban đầu tư giám sát cộng đồng đã tổ chức 23 cuộc giám sát về các công trình, dự án đang xây dựng trên địa bàn; đồng thời tiếp tục cũng cố kiện toàn 120 tổ hòa giải cơ sở với 846 thành viên và đã tiếp nhận, hòa giải thành công 20/31 vụ việc, góp phần giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập; góp ý vào dự thảo Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vv…đồng thời, tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực đất đai, công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn các công trình đầu từ công bằng nguồn vốn ngân sách huyện vv…

Trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo Mặt trận cơ sở tích cực triển khai và nâng cao chất lượng cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; phối hợp vận động Nhân dân tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, tài sản để xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2022 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động Nhân dân đóng góp trên 5,5 tỷ đồng, 4.600 m2 đất, 7.540 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Tiêu biểu như Mặt trận các xã Võ Ninh, Gia Ninh, Hiền Ninh vv…

Cùng với đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội với việc tiếp nhận, thăm hỏi, trao quà từ các nguồn hỗ trợ cho 6.157 đối tượng, tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Mặt trận các xã, thị trấn cũng đã phân bổ 3.733 suất quà trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. UBMT TQ Việt Nam huyện đã kêu gọi, kết nối với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 12 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí 600 triệu đồng vv…

Trong thời gian tới, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, Chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ng. Khang

Các tin khác