Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 27/6, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, kinh tế phục hồi và phát triển, chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả.

 

Đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; ban hành, triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Làm tốt công tác giao nhận quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, đồng thời chuẩn bị công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất... Nhờ đó lực lượng vũ trang huyện Quảng Ninh được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, chất lượng tham mưu, đề xuất và năng lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế và kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quân chính 6 tháng cuối năm 2024.

Ng. Khang

Các tin khác