Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực cho LLVT huyện Quảng Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Người về thi đua ái quốc, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT và công tác TĐKT, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quang Ninh đã chú trọng triển khai thực hiện tốt phong trào bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, mang tính đột phá, tạo động lực to lớn cho cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh địa phương.

Triển khai phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “Thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và ký kết, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức tổ chức; tăng cường biện pháp kiểm tra, đánh giá thực chất các hoạt động thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

 

Đồng chí Phạm Trung Đông, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh cho biết: “Phong trào TĐQT của LLVT huyện Quảng Ninh giai đoạn 2019-2024 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị; động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực, tự giác tham gia. Phong trào luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của LLVT huyện, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương đã góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện tích cực học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ…”.

 

Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hằng năm, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt 76,6% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua phong trào thi đua đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các Chỉ thị của cấp ủy cấp trên về xây dựng “Chi bộ 3 tốt, 3 không”; “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” gắn với mô hình tổ chức cơ sở đảng “5 tốt, 4 không”; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nội bộ đoàn kết, thống nhất; thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 90,37% hoàn thành tốt và xuất sắc. Trong 3 năm liền 2021, 2022 và 2023, Đảng bộ, Đảng ủy và 1 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có trên 95% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

 

Có thể nói phong trào TĐQT là động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Kết quả nổi bật mà phong trào TĐQT mang lại là đã tích cực tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng cơ sở; hằng năm, có 83,5% cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện (vượt 3,5% so với chỉ tiêu đề ra), không có cơ sở yếu kém, không để xảy ra “điểm nóng”, bất ngờ.

Trong giai đoạn 2019-2024, cơ quan quân sự các cấp đã thi đua tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyển chọn 663 công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật, đạt 100% chỉ tiêu. Tham mưu xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV đúng pháp luật, có cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng cao; thực sự là lực lượng nòng cốt để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; đến nay lực lượng DQTV toàn huyện đạt tỷ lệ 1,5% dân số, đảng viên trong DQTV đạt 41,3% (tăng 4,2% so với năm 2019). Quan tâm đầu tư xây dựng, bảo đảm cho 100% Ban CHQS xã, thị trấn có phòng, nhà làm việc riêng, có 13/15 Ban CHQS xã, thị trấn có phòng trực, nhà trực cho lực lượng DQTV (đạt 86,66% chỉ tiêu) trị giá hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019.

 

Phong trào là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; nhiều phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả thiết thực với các khẩu hiệu hành động “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”... đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, chủ động luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn...; kết quả huấn luyện các đối tượng hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Ban CHQS huyện trong 5 năm liền đều được Quân khu công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi.

Hưởng ứng phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, LLVT huyện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm tốt hậu cần, tài chính và không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ. Chính từ sự cố gắng nỗ lực đó, trong những năm qua công tác hậu cần-kỹ thuật đã bảo đảm kịp thời, đồng bộ, chất lượng phương tiện, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm cho LLVT huyện luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân.  

Trong 5 năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua thực tiễn, LLVT huyện đã có 98 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp huyện và 65 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Bộ CHQS tỉnh, Quân khu. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy trong mọi cán bộ, chiến sỹ ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, trong thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Quảng Ninh đã tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “LLVT huyện chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. LLVT huyện đã tham gia hỗ trợ 6 thôn xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 275 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động giúp Nhân dân vệ sinh nạo vét kênh mương, đổ đường bê tông, trang trí khánh tiết nhà văn hóa, khắc phục hậu quả thiên tai vv... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, với tinh thần “Vì Nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng vào tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ dài ngày, là một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, cùng với địa phương kiểm soát được dịch bệnh; góp phần tô thắm, lan tỏa bản chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, LLVT huyện Quảng Ninh có 10 cá nhân được trao tặng, truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 98 cá nhân được tặng thưởng Huy chương niên hạn; 3 tập thể, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh; 15 lượt đơn vị Quyết thắng; 23 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở và 159 tập thể và 563 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, đặc biệt, năm 2019 và 3 năm liền 2021, 2022, 2023, Ban CHQS huyện và Ban CHQS xã Võ Ninh vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2023 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Những thành tích đạt được, những kết quả hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào Thi đua quyết thắng là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH và củng cố QP-AN của huyện nhà.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 của LLVT huyện Quảng Ninh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi ngày càng cao hơn; tình hình thế giới, khu vực, biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; trên địa bàn, tình hình tệ nạn về ma túy, an ninh nông thôn có những thời điểm chưa thật ổn định; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là hậu quả của trận lũ lịch sử tháng 10/2020 và tác động của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của LLVT huyện. Mặt khác, đội ngũ cán bộ Ban CHQS các xã, thị trấn còn thiếu và kiêm nhiệm; cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện có thời điểm còn thiếu, phân tán nhiều do đi học, đi công tác,...đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của phong trào TĐQT của LLVT huyện; có năm kết quả vẫn chưa cao…

“Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, trong thời gian tới, cán bộ chiến sỹ LLVT huyện Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng; tích cực phát huy nội lực, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không ngừng đẩy mạnh phong trào TĐQT, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững”, Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết.   

Ng. Khang

Các tin khác