Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2022, Đảng uỷ Quân sự huyện Quảng Ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác; phối hợp thực hiện hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết quả ghi nhận. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai nền nếp; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ 4 xã Hải Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh và Hàm Ninh; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, công tác chính sách hậu phương quân đội thực hiện theo quy định và đạt hiệu quả tích cực.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai nhiệm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kết luận Hội nghị TW 4 (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt các nội dung đột phá theo Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Ng. Khang

Các tin khác