Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 12/9, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Trung Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

9 tháng năm 2023, huyện Quảng Ninh đã tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được một số kết quả nhất định: nhận thức của cấp ủy Đảng, UBND, UBMT, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các cấp, các ngành quan tâm.  Qua rà soát theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, toàn huyện hiện có  231 tiêu chí, bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã, trong đó, có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí (Võ Ninh, An Ninh và Hàm Ninh); 09 xã đạt 15-18 tiêu chí và 02 xã đạt dưới 15 tiêu chí, đó là xã Trường Xuân và Trường Sơn.  Tổng kinh phí giải ngân gần 7,2 tỷ, đạt trên 69%. Đối với các xã Lương Ninh, Võ Ninh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, qua rà soát, đánh giá mỗi xã còn 3 tiêu chí chưa đạt….

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách bám sát cơ sở, có kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, khẩn trương tổ chức thực hiện nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ giải ngân và đúng các quy định hiện hành; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để huy động các nguồn lực tổng hợp từ xã hội. Các xã, thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng kết quả đạt được từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới; đăng ký sản phẩm OCOP của địa phương; xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Minh Hằng

 

Các tin khác