Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh hội nghị báo cáo viên Huyện ủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 20/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị báo cáo viên Huyện ủy tháng 3/2023.

Đến dự có đồng chí Trần Văn Phú, Trưởng Phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Các báo cáo viên được quán triệt một số nội dung về việc thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân EU; 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam-Ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi; một số kết quả trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn qua huyện Quảng Ninh…

Ngoài ra, các báo cáo viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, thế giới, khu vực; định hướng tuyên truyền một số sự kiện, hoạt động nổi bật trong thời gian tới như tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” 1943-2023; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng di tích Quốc gia, di tích lịch sử mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm và kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng 3 và quý II/2023.

Ng. Khang

 

Các tin khác