Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện giao quyền sử dụng đất ngang giá khởi điểm đối với 154 thửa đất đã đưa ra đấu giá ít nhất 02 (hai) lần nhưng không thành tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản