Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo đấu giá QSD đất 43 thửa thuộc Dự án: Xây dựng Hạ tầng kỷ thuật khu vực phía Đông Nam đô thị Dinh Mười

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản