Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 16 thửa đất tại 02 xã Võ Ninh và Hải Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tải văn bản