Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 43 thửa đất thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu vực phía Đông Nam đô thị Dinh Mười (các lô LK14-15, NVH 03, MN-01)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tải văn bản