Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 21 thửa đất ở 02 xã Lương Ninh và Hải Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản