Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 50 thửa đất thuộc Dự án: Xây dựng HTKT khu vực phía Đông Nam đô thị Dinh Mười

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản