Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Địa chỉ:

Thị trấn Quán Hàu - huyện Quảng Ninh

Điện thoại:

(052) 3872037 (số tổng đài)

Fax:

(052) 3872302

Email:

quangninh@quangbinh.gov.vn

Website:

quangninh.quangbinh.gov.vn