Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Phạm Trung Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 14/8/2014, UBND huyện tổ chức họp Ban tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện, do đồng chí Phạm Trung Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Hồng Quân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Viết Ánh; Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

Sau khi nghe đồng chí Phó trưởng Ban tổ chức lễ hội đua thuyền báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2014, sơ đồ dự kiến bố trí đua vòng bảng và đua chung kết; ý kiến của của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các thành viên tham dự buổi họp, đồng chí Trưởng Ban tổ chức kết luận:
1. Giao Phòng Văn hóa thông tin tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, khẩn trương  bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ giải đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2014 để trình ký ban hành, trong đó lưu ý: Thời gian đua vòng bảng vào chiều ngày 29/8, chung kết vào sáng ngày 02/9; điểm xuất phát đua vòng chung kết ở nhánh sông phía xã Võ Ninh.

            Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Đài Truyền thanh huyện chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động bằng nhiều nội dung và hình thức nhằm quảng bá sâu rộng Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2014.

            2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Tham mưu kiện toàn Ban tổ chức Lễ hội, thay các thành viên đã chuyển công tác khác và bổ sung Chủ tịch UBND xã Duy Ninh làm thành viên BTC.

- Tham mưu cho UBND huyện về thành phần và mời đại biểu dự; thực hiện công tác tổ chức của Lễ hội đua thuyền huyện .

- Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin thực hiện tốt công tác vận động, kêu gọi các nhà tài trợ, gửi thư vận động đến các đơn vị theo danh sách đã thống nhất.

3. Công an huyện phối hợp với BCH Quân sự huyện chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức giải.

Công an huyện chủ trì xây dựng phương án bảo vệ cho Lễ hội đua thuyền vào 02 ngày (ngày 29/8 và ngày 02/9/2014) và báo cáo Trưởng Ban tổ chức trước ngày 25/8/2014; tuyệt đối không cho người đi qua Cầu Quán Hàu cũ, không đứng ở Cồn Soi, không để thuyền chạy trong khu vực đường đua; chịu trách nhiệm ghi hình trên suốt đường đua để có cơ sở xử lý các thuyền vi phạm Điều lệ. BCH Quân sự huyện chuẩn bị đủ súng, đạn để bắn hiệu lệnh xuất phát, hiệu lệnh dừng lại nếu xảy ra sự cố trong quá trình đua vòng bảng, vòng chung kết.

4. Về kinh phí: Phòng Văn hóa- Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Văn hóa- Thể thao, Công an huyện, Đài Truyền thanh, Phòng Y tế theo nhiệm vụ được phân công lập dự trù kinh phí báo cáo Trưởng Ban tổ chức trước ngày 22/8 để trình UBND huyện.

Đối với khoản kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi thuyền: giao Phòng Văn hóa thông tin làm tờ trình báo cáo Chủ tịch UBND huyện cấp kinh phí và cho các thuyền ứng trước 50% số tiền, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi bế mạc Lễ hội.

5. UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải. Lãnh đạo các đơn vị tham gia thông báo cho lực lượng cổ động viên của mình không được đứng trên cầu Quán Hàu cũ, nơi vị trí xuất phát; không được dùng thuyền máy chạy theo để cổ động hoặc có hành vi cản trở đội khác. BTC và Tổ trọng tài sẽ có biện pháp xử phạt bằng cách giơ cờ vàng nhắc nhở đối với các đơn vị có thuyền máy chạy trong khu vực đường đua, nếu đơn vị nào bị nhắc nhở 2 lần trong quá trình đua sẽ bị hạ một bậc thành tích kết quả đạt được, bị nhắc nhở 3 lần trở lên sẽ hủy kết quả thi đấu.

Tích cực tuyên truyền vận động kinh phí phục vụ Lễ hội, nghiêm cấm việc thuê mướn vận động viên, đảm bảo an toàn về sức khỏe của các VĐV trong suốt quá trình tham gia tập luyện và đua chính thức trong Lễ hội.

Thông báo thời gian, địa điểm về đua vòng bảng và đua chung kết để nhân dân biết tham gia cổ vũ động viên các thuyền đua; đồng thời phối hợp việc đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội.

6. Thống nhất chốt danh sách 12 xã, thị trấn tham gia Lễ hội năm 2014. Riêng đối với xã Tân Ninh, đề nghị Thường vụ Đảng ủy, UBND xã huy động mọi nguồn lực tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2014, nhằm duy trì và phát huy truyền thống của huyện.

7. Về định hướng Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2015.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Ban Tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện thống nhất:

  - Kể từ Lễ hội năm 2015, quy định tổng số vận động viên trên mỗi thuyền không quá 25 người.

     - Năm 2015 UBND huyện sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, thị trấn để đóng mới thuyền đua phục vụ Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện (Thuyền đua làm bằng chất liệu gỗ, chiều dài phù hợp với số lượng 25 vận động viên).

      8. Thống nhất thời gian tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Quốc khánh và Lễ hội vào tối ngày 27/9. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với LĐLĐ huyện thông báo cho các đơn vị tham gia; dự kiến chương trình Liên hoan, danh sách Ban giám khảo, dự trù kinh phí khen thưởng báo cáo UBND huyện.

     9. Thống nhất thời gian Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị vào lúc 14 giờ, dâng hương tại Di tích Phà Quán Hàu vào lúc 16 giờ ngày 28/8.

     Các phòng, ban, đơn vị liên quan, các thành viên Ban tổ chức, UBND các  xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/5/2014 của UBND huyện về tổ chức Lễ hội đua thuyền năm 2014 (đã có điều chỉnh như trên).

     Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2014, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên Ban tổ chức Lễ hội thực hiện tốt./.

Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 18/08/2014